3. Sınıf 3. Ünite

3. Sınıf 3. Ünite 

Sıfatlar (adjectives) bir varlığın rengini, biçimini, özeliğini, sayısını ifade eden kelimelerdir. Türkçe'deki gibi ismin önüne gelerek o ismi nitelerler. Genel olarak adjective (sıfat) bir ismi niteleyen, nasıl olduğunu anlatan kelimedir. Örnekleri inceleyiniz.
 • My car is fast. (Otomobilim hızlı.)
 • My grandfather is old. (Büyükbabam ihtiyar.)
 • My sister is thin. (Kız kardeşim zayıf.)
 • My brother is fat. (Erkek kardeşim şişman.)
 • My ball is big. (Topum büyük.)
 • My mother is heavy. (Annem ağır (şişman).)
Kişi, nesne veya varlık, birden fazla sıfatla da anlatılabilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • My grandmother is heavy and old. (Büyükannem, şişman ve yaşlı.)
 • My mother is short and fat. (Annem, kısa boylu ve şişman.)
 • My horse is big and fast. (Atım, büyük ve hızlı.)
 • My turtle is small and slow. (Kaplumbağam, küçük ve yavaş.)
 • My father is tall and strong. (Babam, uzun boylu ve kuvvetli.)
 • My sister is young and thin. (Kız kardeşim, genç ve zayıf.)
Is the red book small? biçimindeki sorulara olumlu cevap verilecekse YES, olumsuz cevap verilecekse NO ile başlanır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Is the red book small? (Kırmızı kitap, küçük mü?)
 • Yes, it is. (Evet, o küçük.)
 • Is the brown car fast? (Kahverengi otomobil hızlı mı?)
 • Yes, it is. (Evet, o hızlı.)
 • Is your brother fat? (Erkek kardeşin şişman mı?)
 • Yes, he is. (Evet, o şişman.)
 • Is your mother short? (Annen kısa boylu mu?)
 • Yes, she is. (Evet, o kısa boylu.)
 • Is your father weak?  (Baban güçsüz mü?)
 • No, he isn't. He is strong. (Hayır, değil. O, kuvvetli.)
 • Is your sister tall? (Kız kardeşin uzun boylu mu?)
 • No, she isn't. She is short. (Hayır, değil. O, kısa boylu.)
 • Is your uncle old? (Amcan yaşlı mı?)
 • No, he isn't. He is young. (Hayır, değil. O, genç.)
 • Is the blue car slow?  (Mavi otomobil yavaş mı?)
 • No, it isn't. It is fast.  (Hayır, değil. O, hızlı.)


Can
Can ile zorlanmadan yaptığımız eylemler anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • She can play volleyball. (O voleybol oynayabilir.)
 • I can ride a bike.  (Ben, bisiklete binebilirim.)
 • He can climb the trees. (O ağaca tırmanabilir.)
 • My father can lift the chair. (Babam, sandalyeyi kaldırabilir.)
 • My mother can cook well.  (Annem, iyi yemek pişirebilir.)
 • My grandfather can walk fast. (Büyükbabam hızlı yürüyebilir.)
Can't
Can't ile yapılamayan - yapılması mümkün olmayan - eylemler anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • She is very weak. She can't lift the chair. (O, çok güçsüz. Sandalyeyi kaldıramaz.)
 • My grandpa is very old. He can't run fast. (Büyükbabam çok yaşlı. O, hızlı koşamaz.)
 • She is short. She can't touch the ceiling. (O, kısa boylu. Tavana dokunamaz.)
 • My grandmother is very old. She can't jump high. (Büyük annem çok yaşlı. O, yükseğe zıplayamaz.)
 • I am very fat. I can't play football. (Ben, çok şişmanım. Futbol oynayamam.)
'Can' ile soru sorma.
Can ile başlayan cümle sorudur. Olumlu cevap verilecekse YES, olumsuz cevap verilecekse NO ile başlanır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Can you climb the trees? (Sen, ağaca tırmanabilir misin?)
 • Yes, I can. (Evet, ben ağaca tırmanabilirim.)
 • Can your mother cook? (Annen, yemek pişirebilir mi?)
 • Yes, she can. (Evet, o yemek pişirebilir.)
 • Can she play the piano? (O, piyano çalabilir mi?)
 • Yes, she can. (Evet, o piyano çalabilir.)
 • Can your brother dance? (Erkek kardeşin dans edebilir mi?)
 • Yes, he can. (Evet, o dans edebilir.)
 • Can you play the guitar? (Sen, gitar çalabilir misin?)
 • No, I can't. (Hayır, ben gitar çalamam.)
 • Can your sister swim? (Kız kardeşin yüzebilir mi?)
 • No, she can't. (Hayır, o yüzemez.)
 • Can your grandmother jump high? (Büyükannen yükseğe zıplayabilir mi?)
 • No, she can't. (Hayır, o yükseğe zıplayamaz.)
 • Can your brother sing? (Erkek kardeşin şarkı söyleyebilir mi?)
 • No, he can't. (Hayır, o şarkı söyleyemez.)
Konumuza öğrenmemiz gereken yeni kelimeler:.

thin : ince                                            heavy : ağır
small : küçük                                      slow : yavaş
short : kısa                                          big : büyük
fast : hızlı                                             high : yüksek
tall : uzun                                             old : yaşlı 
young : genç                                      strong : güçlü
weak : güçsüz                                    climb the trees : ağaca tırmanmak
run fast : hızlı koşmak                      play basketball : basketbol oynamak
ride a bike : bisitlete binmek          play volleyball : voleybol oynamak
swim : yüzmek                                    play the piano : piyano çalmak
jump high : yükseğe zıplamak       dance : dans etmek
get the book : kitabı almak             play the guitar : gitar çalmak
sing a song : şarkı söylemek           play tennis : tenis oynamak

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski