3. Sınıf 2. Ünite

3. Sınıf 2. Ünite 

This: Türkçe'deki 'bu' anlamındadır.

This is ......... . kalıbı ile bir şeyi işaret ederek ne olduğunu ifade edebiliriz veya tanıtabiliriz. Örnekleri inceleyiniz.
 • This is my friend, John. (Bu, benim arkadaşım, John.)
 • This is my sister. (Bu, benim kız kardeşim.)
 • This is my mother. (Bu, benim annem.)
 • This is my new computer. (Bu, benim yeni bilgisayarım.)
 • This is my brother. (Bu, benim erkek kardeşim.)
 • This is my grandfather. (Bu, benim dedem.)
He is my ........ . kalıbı erkek; She is my .......... . kalıbı ile de bayan bir kişiyi tanıtabiliriz.
 • He is my father. (O, benim babam.)
 • She is my mother. (O, benim annem.)
 • He is my brother. (O, benim erkek kardeşim.)
 • She is my sister. (O, benim kız kardeşim.)
 • He is my uncle. (O, benim amcam.)
 • She is my grandmother. (O, benim ninem.)
Who ...? 'Kim' sorusunu sorar.
Who is this? sorusu ile kişinin kim olduğu öğrenilir.Örnekleri inceleyiniz.
 • Who is this? (Bu kim?)
 • This is my father. (Bu, benim babam.)
 • Who is this? (Bu kim?)
 • This is my mother. (Bu, benim annem.)
 • Who is this? (Bu kim?)
 • This is my sister. (Bu, benim kız kardeşim.)
 • Who is this? (Bu kim?)
 • This is my brother. (Bu, benim kız kardeşim.)
Who is he / she? sorusu ile de kişinin kim olduğu öğrenilir. Cevapta, He / She is .......... . kalıbı kullanılır.
 • Who is he? (O kim?)
 • He is my brother. (O, benim erkek kardeşim.)
 • Who is he? (O kim?)
 • He is my father. (O, benim babam.)
 • Who is she? (O kim?)
 • She is my mother. (O, benim annem.)
 • Who is she? (O kim?)
 • She is my sister. (O, benim kız kardeşim.)
Is this your ......... ? kalıbı ile işaret edilen şey ile ilgili olarak soru sorulur. 
Olumlu cevapta Yes, olumsuz cevapta No denir.
 • Is this your father?  (Bu, senin baban mı?)
 • Yes. This is my father.  (Evet. Bu, benim babam.)
 • Is this your mother?  (Bu, senin annen mi?)
 • Yes. This is my mother.  (Evet. Bu, benim annem.)
 • Is this your brother?  (Bu, senin erkek kardeşin mi?)
 • No. This is my uncle.  (Hayır. Bu, benim amcam.)
 • Is this your sister?  (Bu, senin kız kardeşin mi?)
 • No. This is my aunt.  (Hayır. Bu, benim halam.)
How old is ........... ? kalıbı ile kişinin yaşını öğrenebilirsiniz. Örnekleri inceleyiniz.
 • How old is your brother? (Erkek kardeşin kaç yaşında?)
 • He is eleven years old. O, on bir yaşında.)
 • How old is your sister? (Kız kardeşin kaç yaşında?)
 • She is ten years old. (O, on yaşında.)
 • How old your cousin? (Kuzenin kaç yaşında?)
 • He is fifteen years old. (O, on beş yaşında.)
He / She is .......... . kalıbı ile erkek / bayan bir kişinin mesleğini de belirtebiliriz.
 • He is an engineer (O bir mühendistir.)
 • My mother is a teacher. (Annem, öğretmendir.)
 • She is a teacher. (O, öğretmendir.)
 • My father is a doctor. (Babam, doktordur.)
 • He is a doctor. (O, doktordur.)
He / She can ........... . kalıbı ile erkek / bayan bir kişinin kolayca yaptığı eylem anlatılabilir.
 • My mother is a teacher. (Annem, öğretmendir.)
 • She can teach. (O, öğretebilir.)
 • My father is a artist. (Babam, ressamdır.)
 • He can paint. (O, resim çizebilir.)
 • My brother is a teacher. (Erkek kardeşim futbolcudur.)
 • He can play football. (O, futbol oynayabilir.)
 • My sister is a student. (Kız kardeşim öğrencidir.)
 • She can dance. (O, dans edebilir.) 
'Like' ile sevilen, 'love' ile de çok sevilen nesne veya varlık belirtilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • I like cats. (Ben, kedileri severim.)
 • I love parrots. (Ben, papağanları çok severim.)
 • My mother likes flowers. (Annem çiçekleri sever.)
 • My father loves horses. (Babam atları çok sever.)
Have got veya has got kalıbı ile sahip olunanlar anlatılır.
 • I have got a big family. (Büyük bir ailem var.)
 • I have got a baby sister. (Bebek bir kız kardeşim var.)
 • She has got two brothers and a sister. (Onun iki erkek ve bir kız kardeşi var.)
 • He has got three sisters. (Onun üç kız kardeşi var.
Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:

mother : anne                            doctor : doktor
small : küçük                               father : baba
teacher : öğretmen                  vet : veteriner
brother : erkek kardeş              student : öğrenci
comedian : komedyen            sister : kız kardeş
family photo : aile resmi         footballer : futbolcu
grandmother : nine                  read : okumak
walk : yürümek                           grandfather : dede
sing : şarkı söylemek                write : yazmak
uncle : amca; dayı                    dance : dans etmek
cook : yemek pişirmek             aunt : hala; teyze
paint : resim çizmek                 my : benim
cousin : kuzen                             artist : ressam
your : senin                                  he : o (erkek)
like : sevmek                                she : o (kadın)
love : çok sevmek                      we : biz
big : büyük

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski