3. Sınıf 1. Ünite

3. Sınıf  1. Ünite

What is this? ile yakındaki tekil nesnenin ne olduğu sorulur. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is this? (Bu ne?)
 • It's an orange. (O bir portakaldır.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • It's a banana. (O bir muzdur.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • It's an melon. (O bir kavundur.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • It's a pencil. (O bir kurşun kalem.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • It's a book. (O bir kitap.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • It's a desk. (O bir sıra.)
What colour ..?
What colour? ile nesnenin rengi sorulur. Örnekleri inceleyiniz.
 • What colour is a lemon (Limon ne renktir?)
 • It's yellow. (O sarıdır.)
 • What colour is a watermalon? (Karpuz ne renktir?)
 • It's green and red. (O yeşil ve kırmızıdır.)
 • What colour is an apple? (Elma ne renktir?)
 • It's red. (O kırmızıdır.)
How many .... ?
How many? ile nesnelerin kaç tane olduğu öğrenilir. 'How many' den sonra daima sayılabilir bir çoğul isim kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • How many boys are there? (Kaç tane çocuk var?)
 • There are ten boys. (On tane çocuk var.)
 • How many pencils are there? (Kaç tane kurşun kalem var?)
 • There are ten pencils. (On tane kurşun kalem var.)
 • How many tables are there? (Kaç tane masa var?)
 • There are two tables. (İki tane sıra var.)
 • How many scissors are there? (Kaç tane makas var?)
 • There are fifteen scissors. (On beş tane makas var.)
Imperatives (Emir Cümleleri) yapılması istenilen eylemleri bildirir. Cümlenin başında veya sonunda please (lütfen) eki varsa, yapı request (rica cümlesi) dir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Count, again! (Yeniden say!)
 • Count, again, please! (Yeniden say, lütfen!)
 • Stop there! (Orada dur!)
 • Stop there, please! (Lütfen, orada dur!)
 • Look at the board! (Yazı tahtasına bak!)
 • Look at the board, please! (Yazı tahtasına bak, lütfen!)
 • Spell the ball! (Ball kelimesini hecele!)
 • Spell the ball, please! (Lütfen, ball kelimesini hecele!)
 • Spin the wheel! (Çarkı çevir!)
 • Spin the wheel, please! (Çarkı çevir, lütfen!)
 • Stop, wait! (Dur, bekle!)
 • Stop, wait, please! (Lütfen, dur, bekle!)
 • Tell me the truth! (Bana gerçeği anlat!)
 • Tell me the truth, please! (Bana gerçeği anlat, lütfen!)
 • Colour number 12! (Numara on ikiyi boya!)
 • Colour number 12, please! (Lütfen, numara on ikiyi boya!)
Let's
Let's öneri ve teklif belirten yapılarda kullanılır. Türkçedeki haydi şunu yapalım, bunu yapalım gibidir. Örnekleri inceleyiniz.

 • Let's look at the questions! (Sorulara bakalım!)
 • Let's do it! (Bunu yapalım!)
 • Let's play a game! (Oyun oynayalım!)
 • Let's start! (Başlayalım!)
 • Let's count the numbers! (Sayıları sayalım!)
 • Let's spin the wheel! (Çarkı çevirelim!)
Can
'Can' bir işi yapabileceğimizi ve o işi yapmaya yeteneğimizin olduğunu ifade eder. 'Can' ile kolayca yapılabilen ve yaparken güçlük çekilmeyen eylemleri kullanırız. Örnekleri inceleyiniz.
 • I can swim well. (Ben iyi yüzebilirim.)
 • You can play football. (Sen futbol oynayabilirsin.)
 • I can spin the wheel. (Çarkı çevirebilirim.)
 • She can wait. (O bekleyebilir.)
 • He can play a game. (O oyun oynayabilir.)
 • I can do it. (Bunu yapabilirim.)
Bu derste öğreneceğimiz yeni kelimeler:

knee : diz                                    win : kazanmak
nose : burun                              point : göstermek
answer : cevaplamak            apple : elma
ask : sormak                              board : yazı tahtası
letter : harf                                 pencil : kurşun kalem
look : bakmak                            book : kitap
spell : hecelemek                     desk : sıra, masa
spin : döndürmek                     bag : çanta
start : başlamak                       scissors : makas
stop : durdurmak                     finger : parmak
wait : beklemek                        eye : göz
wheel : çark                               eleven : on bir
listen : dinlemek                       twelve : on iki
thirteen : on üç                         chicken : piliç
fourteen : on dört                     banana : muz
fifteen : on beş                          peach : şeftali
sixteen : on altı                          water melon : karpuz
seventeen : on yedi                 lemon : limon
eighteen : on sekiz                   orange : portakal
nineteen : on dokuz                 pink : pembe
twenty : yirmi                             purple : mor
red : kırmızı                                 blue: mavi
yellow : sarı                                black : siyah
how many : kaç tane

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski