2.sınıf Ünite 3

2.sınıf , Ünite 3

Bu ünitemizde, sınıf içindeki nesneleri tanımayı, öğretmenimizin komutlarını (yapmamızı istediği veya yapmamızı istemediği hareketler) in neler olduğunu öğreneceğiz.
Önce örnek cümlelerle başlayalım:

Yapmamızı İstediği hareketler
 • Stand up! (Kalkınız!) 
 • Shut the door!(Kapıyı kapatınız!)
 • Open the door! (Kapıyı açınız!) 
 • Sit down! (Oturunuz!)
 • Close the door! (Kapıyı kapatınız!) 
 • Clean the board! (Tahtayı temizleyiniz!)
Yapmamamızı İstediği hareketler
 • Don’t eat in the classroom! (Sınıfta yemek yemeyiniz!) 
 • Don’t open the window! (Pencereyi açmayınız!)
 • Don’t run in the corridor! (Koridorda koşmayınız!) 
 • Don’t make noise in the classroom! (Sınıfta gürültü yapmayınız!)
 • Don’t draw the desks! (Sıraları çizmeyiniz!)
Dikkat etiyseniz sadece ‘don’t başta kullanılarak olumsuz bir emir cümlesi oluşturduk.

Bu komutlardan birisi, öğretmeniniz tarafından söylendiğinde, sizden yapmanız beklenir. Bu yapılara biz command / imperative (emir cümlesi) diyoruz.

Emir cümlelerinin önünde veya sonunda please (lütfen!) kelimesini kullanarak, bu yapıyı bir rica cümlesine (request) dönüştürebiliriz.
 • Please, stand up! (Stand up, please!) (Lütfen, ayağa kalkınız!)
 • Please, open the door! (Open the door, please!) (Lütfen, kapıyı açınız!)
 • Please, sit down! (Sit down, please!) (Lütfen, oturunuz!)
 • Please, close the door! (Close the door, please!) (Lütfen, kapıyı kapatınız!)
 • Please, shut the door! (Shut the door, please!) (Lütfen, kapıyı kapatınız.)
Önce sınıf içinde sık kullanacağımız bazı emir cümlelerini öğrenelim:
 • Turn right! (Sağa dönünüz!) 
 • Turn left! (Sola dönünüz!)
 • Clean the board! (Tahtayı siliniz!)
 • Open the window! (Pencereyi açınız!)
 • Close the window! (Pencereyi kapatınız!)
 • Look at the poster! (Resme bakınız!)
 • Draw arms and eyes! (Kollar ve gözler çiziniz!)
 • Colour the helicopter! (Helikopteri boyayınız!)
 • Colour the robot! (Robotu boyayınız!)
 • Cut the arms and eyes! (El ve kol (resimlerini) kesiniz!)
 • Find the scissors! (Makası bulunuz!)
 • Look at the pictures on the left! (Sol taraftaki resimlere bakınız!)
 • Give me the book! (Kitabı bana ver!)
 • Draw a picture! (Resim çiziniz!)
 • Cut the paper! (Kâğıdı kesiniz!)
Geciktiğinizde ya da öğretmeninizden sonra sınıfa girdiğinizde, Excuse me. (Özür dilerim.) diyebilirsiniz. Ya da I am sorry, teacher. I am late. (Üzgünüm, öğretmenim. Geç kaldım) şeklinde bir yapıyı da kullanabilirsiniz.

Anlamadığınız bir konu için de, I don’t understand. Please, repeat again. (Anlamadım. Lütfen, tekrarlayınız.) diyebilirsiniz.

Bazı emir cümleleri tek kelimeden (fiilden) oluşabilir. Aşağıdaki örnekleri de öğrenirseniz, sınıf içindeki aktivitelerde daha başarılı olabilirsiniz.
 • Read! (Oku(yunuz)!) Write! (Yaz(ınız)!
 • Speak (Talk)! (Konuş(unuz)!) Underline! (Altını çiziniz!)
 • Circle! (Daire içine alınız!) Paint (Colour)! (Boyayınız!)
 • Match! (Seçiniz!) Draw! (Çiziniz!)
 • Ask! (Sorunuz!) Stick! (Yapıştırınız!)
Sınıfta ve çevremizde sıkça karşılaştığımız nesneler:
 • sharpener (kalemtıraş) 
 • pencil case (kalem çantası)
 • door (kapı)
 • table (masa)
 • chair (sandalye)
 • board (yazı tahtası (pano)
 • cupboard (dolap)
 • book (kitap), 
 • desk (sıra)
 • bag (çanta), 
 • schoolbag (okul çantası)
 • pencil (kurşun kalem), 
 • pen (dolma kalem)
 • ruler (cetvel), 
 • rubber (silgi)
 • notebook (defter), 
 • crayon (pastel boya)
 • teacher (öğretmen),
 • student (öğrenci)
 • arm (kol)
 • eye (göz)
 • glue (yapıştırıcı) 
Uzaktaki tekil nesnenin That is a / an .......... . kalıbı ile gösterildiğini daha önce öğrenmiştik.
 • That is a pencil case. (Şu bir kalem kutusu.)
 • That is a desk. (Şu bir sıra.)
 • That is a notebook. (Şu bir defter.)
 • That is a sharpener. (Şu bir kalem tıraş.)
 • That is a ruler. (O bir cetvel.)
Yakındaki tekil nesnenin ise This is a / an ........... . kalıbı ile gösterildiğini daha önce öğrenmiştik.
 • This is a chair. (Bu bir sandalye.)
 • This is a schoolbag. (Bu bir okul çantası.)
 • This is an eraser. (Bu bir silgi.)
 • This is a table. (Bu bir masa.)
 • This is a board. (Bu bir tahta.)
Yakındaki tekil nesnenin ne olduğu What is this? (Bu ne(dir)?), uzaktaki tekil nesnenin de ne olduğu What is that? (Şu ne(dir)?) soru kalıbı ile öğrenilir. Cevapta ise this ve that yerine It kullanılabilir.
 • What is this? (Bu nedir?) It is a chair. (O bir sandalye(dir).) 
 • What is this? (Bu nedir?) It is a board. (O bir yazı tahtası(dır).)
 • What is this? (Bu nedir?) It is a desk. (O bir sıra(dır).)
 • What is that? (Şu nedir?) It is a book. (O bir kitap(dır).)
 • What is that? (Şu nedir?) It is a pencil. (O bir kurşun kalem(dir).)
 • What is that? (Şu nedir?) It is a ruler. (O bir cetvel(dir).)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski