2. Sınıf 9. Ünite

2. Sınıf  9. Ünite

These : Bunlar / They: Onlar

These are ............. . 
They are .............. .

Bu kalıp, işaret ettiğimiz çoğul sebze ve meyvelerin adını ve rengini söylememize yarar. Örnekleri inceleyiniz.
 • These are oranges. They are orange. (Bunlar portakallar. Onlar turuncu renkte.)
 • These are grapes. They are green. (Bunlar üzüm. Onlar yeşil renkte.)
 • These are lemons. They are yellow. (Bunlar limonlar. Onlar sarı renkte.)
What is this? & What are these?
Bu soru kalıpları ile (yakındaki) tekili ve çoğul nesnenin ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is this? / - It is an cake. (Bu nedir? / - O bir kek.)
 • What is this? / - It is a broccoli. (Bu nedir? / - O bir karnabahar (brokoli))
 • What are these? / - They are strawberries. (Bunler nedir? / - Onlar çilekler.)
 • What are these? / - They are sandwiches. (Bunlar nedir?) / - Onlar sandviçler.)

Imperatives (Emir Cümleleri)

Kişi veya kişilere yapmaları gereken eylemi anlatan cümleye imperative (emir cümlesi) denir. Bu yapı verb (fiil) ile başlar. Örnekleri inceleyiniz.
 • Show me apples! (Bana elmaları göster!)
 • Smell the melons! (Kavunları kokla!)
 • Give me a banana! (Bana bir muz ver!)
 • Make fruid salad! (Meyva salatası yap!)
 • Cut the peaches! (Şeftalileri kes!)
 • Eat the grapes! (Üzüm ye!)
 • Colour the lemons! (Limonları (Limon resimlerini) boya!)
 • Buy a watermelon! (Bir tane karpuz satın al!)
How many .............. ?
Bu kalıp, bir yerde bulunan nesnenin kaç tane olduğunu öğrenmemizi sağlar. Örnekleri inceleyiniz.
 • How many apples? (Kaç tane elma var?)
 • There are four apples. (Dört tane elma var.)
 • How many toasts? (Kaç tane tost var?)
 • How many bananas? (Kaç tane muz var?)
 • There are two bananas. (Üç tane muz var.)
 • There are six toasts. ( Altı tane tost var.)
 • How many pizzas? (Kaç tane pizza var.)
 • There is a pizza. ( Bir tane pizza var.)


The Simple Present Tense
(Basit Geniş Zaman)

Hergün yaptığımız - tekrarladığımız - eylem(ler)i anlatır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I eat an apple every day. (Ben hergün bir elma yerim.)
 • I eat a banana every day. (Ben hergün bir muz yerim.)
 • I like sandwiches. (Ben sandviçleri severim.)
He / She / It veya Bir isim ile başlayan olumlu cümlede verb (fiil) - s veya - es eklerinden birini alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • She eats oranges (O (kız) portakal yer.)
 • Rose eats oranges. (Rose portakal yer.)
 • He drinks milk every morning. (O (erkek) her sabah süt içer.)
 • Erdal drinks milk every morning. (Erdal her sabah süt içer.)
 • Sally always eats a toast every day. (Sally hergün daima bir tost yer.)
 • It likes milk. (O (hayvan) süt sever.)
 • My cat likes milk. (Benim kedim süt sever.)
Cümlede 'don't' varsa, yapı olumsuzdur. Örnekleri inceleyiniz.
 • I don't eat three apples every day. (Ben hergün üç elma yemem.)
 • I don't like lemons. (Ben limonu sevmem.)
 • I don't love fruid salad. (Ben meyva salatasını çok sevmem.)
Cümlede 'doesn't' varsa, yapı olumsuzdur. Örnekleri inceleyiniz.
 • Hakan doesn't drink tea every morning. (Hakan her sabah çay içmez.)
 • Mary doesn't have a sandwich every morning. (Mary her sabah sandviç yemez.)
 • He doesn't like grapefruits. (O greyfurt sevmez.)
'Do' veya 'Does' ile başlayan cümleler soru halindedir. Olumlu cevaba Yes, olumsuza No ile başlanır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Do you eat bananas? (Sen muz yer misin?)
 • Yes, I do. (Kısa cevap.) / Yes, I eat bananas. (Uzun cevap.) (Evet, ben muz yerim.)
 • Do you drink tea every morning? (Sen her sabah çay içer misin?)
 • No, I don't. (Kısa cevap.) / No, I don't drink tea every morning. (Uzun cevap) (Hayır, ben her sabah çay içmem.)
 • Do you drink milk every morning? (Sen her sabah süt içer misin?)
 • Yes, I do. / Yes, I drink milk every morning. (Evet, ben her sabah süt içerim.)
 • Do you like pears? (Sen armut sever misin?)
 • No, I don't. / No, I don't like pears. (Hayır ben armut sevmem.)
 • Does Metin drink milk every morning? (Metin her sabah süt içer mi?)
 • Yes, he does. / Yes, he drinks milk every morning. (Evet, o her sabah süt içer.)
 • Does Sally eat a toast every morning? (Sally her sabah tost yer mi?)
 • Yes, she does. / Yes, she eats a toast every morning. (Evet, o her sabah bir tost yer.)
 • Does your brother like honey? (Erkek kardeşin bal sever mi?)
 • No, he doesn't. / No, he doesn't like honey. (Hayır, o bal sevmez.)
 • Does your sister drink tea every morning? (Kız kardeşin her sabah çay içer mi?)
 • No, she doesn't. / No, she doesn't drink tea every morning. (Hayır, o her sabah çay içmez.)
Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler.
 • cake : kek 
 • pizza : pizza
 • banana : muz 
 • melon : kavun
 • lemon : limon 
 • grapefruit : greyfurt
 • orange : portakal 
 • grapes : üzüm; üzüm tanesi
 • apple : elma 
 • strawberry : çilek
 • apple : elma 
 • strawberry : çilek
 • peach : şeftali 
 • watermelon : karpuz
 • water : su 
 • broccoli : brokoli ; karnıbahar
 • honey : bal 
 • milk : süt
 • cheese : peynir 
 • fruit juice : meyva suyu
 • cherry : kiraz 
 • pineapple : ananas
 • kiwi : kivi 
 • apricot : kayısı
 • plum : erik 
 • mango : mango
 • sandwich : sandviç 
 • chocolate : çikolata
 • ice-cream : dondurma

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski