2. Sınıf 8. Ünite

2. Sınıf  8. Ünite

What is this? sorusu ile ile yakındaki nesne veya canlının ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is this? (Bu ne?) 
 • This is a turtle. (Bu bir kaplumbağa.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • This is a fish. (Bu bir balık.)
 • What is this? (Bu ne?)
 • This is a rabbit. (Bu bir tavşan.)
What are these / those? sorusu ile yakındaki / uzaktaki nesnelerin ve canlıların ne olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What are these? (Bunlar ne?)
 • These (They) are horses. (Bunlar (Onlar) atlar.)
 • What are those? (Bunlar ne?)
 • Those (They) are snakes. (Şunlar (Onlar) yılanlar.)
 • What are these? (Bunlar ne?)
 • These (They) are donkeys. (Bunlar (Onlar) eşekler.)
My favourite pet is …….. . kalıbı ile kişinin en sevdiği evcil hayvan belirtiler.
 • My favourite pet is a dog. (En sevdiğim hayvan köpektir.)
 • My favourite pet is a frog. (En sevdiğim hayvan kurbağadır.)
 • My favourite pet is a donkey. (En sevdiğim hayvan eşektir.)
'Where' ile nesne veya canlının nerede olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Where is the dog? (Köpek nerede?)
 • The dog is on the table. (Köpek masanın üzerinde.)
 • Where is the cat? (Kedi nerede?)
 • The cat is in the box. (Kedi kutunun içinde.)
 • Where is the rabbit? (Tavşan nerede?)
 • The rabbit is under the table. (Tavşan masanın altında.)
 • Where is the horse? (At nerede?)
 • The horse is near the donkey. (At eşeğin yanında.)
'There is / There are ......' ile bir yerdeki tekil veya çoğul nesnenin / canlının varlığını anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • There is cock in the room. (Odada (Odanın içinde) bir horoz var.)
 • There is a frog on the table. (Masanın üzerinde bir kurbağa var.)
 • There are two cats under the bed. (Yatağın altında iki kedi var.)
 • There are three hamsters near the mouse. (Farenin yanında üç hamster var.)
'How many' ile nesne veya canlının kaç tane olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • How many cock are there in the garden? (Bahçede kaç tane horoz var?)
 • There is a cock in the garden. (Bahçede bir horoz var.)
 • How many frogs are there on the table? (Masanın üzerinde kaç tane kurbağa var?)
 • There is a frog on the table. (Masanın üzerinde bir tane kurbağa var.)
 • How many cats are there under the bed? (Yatağın altında kaç tane kedi var?)
 • There are two cats under the bed. (Yatağın altında iki tane kedi var.)
 • How many hamsters are there near the mouse? (Farenin yanında kaç tane hamster var?)
 • There are three hamsters near the mouse. (Farenin yanında üç hamster var.)
Evimizdeki hayvanların renklerini söylemeyi de öğreniyoruz. Örnekleri inceleyiniz.
 • The turtle is brown. (Kaplumbağa kahverengidir.)
 • The rabbit is white. (Tavşan beyazdır.)
 • The parrot is blue. (Papağan mavidir.
 • There is a white rabbit. (Beyaz bir tavşan var.)
 • There is a grey cat. (Gri renkli bir kedi var.)
'Have got / has got'  kalıpları ile kişi veya kişilerin sahip olduğu nesneler anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I have got a brown horse. (Ben, kahverengi bir ata sahibim.)
 • I have got a long snake. (Ben, uzun bir yılana sahibim.)
 • Rose has got a clever parrot. (Rose, akıllı bir papağana sahip.)
Bu konuda öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • PETS: Evde beslediğimiz evcil hayvanlar
 • mouse : fare duck : ördek
 • turkey : hindi hen : tavuk
 • cat : kedi dog : köpek
 • turtle : kaplumbağa bird : kuş
 • fish : balık rabbit : tavşan
 • cock : horoz parrot : papağan
 • horse : at frog : kurbağa
 • snake : yılan butterfly : kelebek
 • donkey : eşek hamster : cırlak sıçan
 • sheep : koyun aquarium : akvaryum

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski