2. Sınıf 7. Ünite

2. Sınıf  7. Ünite

This is a / an …….. . yapısını daha önce öğrenmiştik. Bu kalıp, yakındaki tekil (bir tane olan) varlığı gösteriyordu.
 • This is an eye. (Bu bir göz.)
 • This is an ear. (Bu bir kulak.)
 • This is a head. (Bu bir baş.)
 • This is a nose. (Bu bir burun.)
What is this? İle varlığın ne olduğunu öğreniyorduk.
 • What is this? (Bu nedir?)
 • This is a nose. (Bu bir burun.)
 • What is this? (Bu nedir?)
 • This is a head. (Bu bir baş.)
 • What is this? (Bu nedir?)
 • This is an ear. (Bu bir kulak.)
 • What is this? (Bu nedir?)
 • This is an eye. (Bu bir göz.)
These: bunlar

‘These are …….. . ‘ ile yakındaki birden fazla yani çoğul nesnelerin varlığını gösteriyoruz.

Genel olarak bir tekil isim, çoğul yapılırken sonuna - s eki getirilir. Ama bazı isimler çoğul yapılırken sonuna - s eki getirilmez. Çoğul yapılırken ismin yapısı değişir.

Örnekleri inceleyelim:

Foot (ayak) kelimesinin çoğulu feet (ayaklar)dır.
Tooth (diş) kelimesinin çoğulu teeth (dişler)dir.
Child (çocuk) keliesinin çoğulu children (çocuklar) dır
 • These are feet. (Bunlar ayaklardır.)
 • These are teeth. (Bunlar dişlerdir.)
 • These are fingers. (Bunlar parmaklar.)
 • These are hands. (Bunlar eller.)
What are these? Yapısı ile yakındaki çoğul nesnelerin ne olduğu sorulur.
 • What are these? (Bunlar nedir?)
 • These are hands. (Bunlar eller.)
 • What are these? (Bunlar nedir?)
 • These are legs. (Bunlar bacaklar.)
 • What are these? (Bunlar nedir?)
 • These are fingers. (Bunlar parmaklar.)
 • What are these? (Bunlar nedir?)
 • These are feet. (Bunlar ayaklar.)
Bu dersimizde bazı kalıpları da öğreneceğiz bu kalıplar sınıf içinde öğretmenleriniz tarafından sınıf içi çalışması yapmak için kullanılacaktır. Bu kalıplarıda ezberlemenizi tavsiye ederim.

Look at ………. ! ile nesnelere bakılması istenir.
 • Look at my hands! (Ellerime bak!)
 • Look at my ears! (Kulaklarıma bak!)
 • Look at my eyes! (Gözlerime bak!)
 • Look at my nose! (Burnuma bak!)
Show me ……… ! ile nesne(ler)nin gösterilmesi istenir.
 • Show me your feet! (Bana ayaklarını göster!)
 • Show me your teeth! (Bana dişlerini göster!)
 • Show me your nose! (Bana burnunu göster!)
 • Show me your eyes! (Bana gözlerini göster!)
Touch ………. ! ile nesne(ler)ye dokunulması istenir.
 • Touch your head! (Başına dokun!)
 • Touch your right foot! (Sağ ayağına dokun!)
 • Touch your nose! (Burnuna dokun!)
 • Touch your left shoulder! (Sol omzuna dokun!)
Point to ……….. ! ile nesne(ler) göster, işaret et anlamındadır.
 • Point to my mouth! (Ağzımı göster!)
 • Point to my ears! (Kulaklarımı göster!)
 • Point to my head! (Kafamı göster!)
 • Point to my nose! (Burnumu göster!)
Count …….. ! ile nesne(ler)nin sayılması istenir.
 • Count your fingers! (Parmaklarını say!)
 • Count your ears! (Kulaklarını say!)
 • Count your eyes! (Gözlerini say!)
 • Count your teeth! (Dişlerini say!)
Draw ……… ! ile resim çizilmesi istenir.
 • Draw a head! (Bir kafa çiz!)
 • Draw two eyes! (İki göz çiz!)
 • Draw a leg! (Bir bacak çiz!)
 • Draw an arm! (Bir el çiz!)
Raise your hand! (Elini kaldır!) demektir.

Bir şeye sahip olduğumuzu ifade etmek için ‘I have got …….’ . yapısı kullanılır.
 • I have got two eyes. (Ben iki göze sahibim.)
 • I have got two ears. (Ben iki kulağa sahibim.)
 • I have got one nose. (Ben bir buruna sahibim.)
 • I have got ten fingers. (Ben on parmağa sahibim.)
 • I have got short black hair. (Ben kısa siyah saçlara sahibim.)
 • I have got two green eyes. (Ben iki yeşil göze sahibim.)
 • I have got brown hair. (Ben kahverengi saçlara sahibim.)
 • I have got two long legs. (Ben iki uzun bacağa sahibim.)
How many ……… ?  yapısı ile nesneden kaç taneye sahip olunduğu sorulur. How many arkasından daima çoğul bir isim alır. Bunu sakın unutmayın!!!!!!
 • How many hands have you got? (Kaç tane ele sahipsin?)
 • I have got two hands. (Ben iki ele sahibim.)
 • How many eyes have you got? (Kaç tane göze sahipsin?)
 • I have got two eyes. (Ben iki göze sahibim.)
 • How many fingers have you got? (Kaç tane parmağa sahipsin?)
 • I have got ten fingers. (On tane parmağa sahibim.)
 • How many noses have you got? (Kaç tane buruna sahipsin?)
 • I have got one nose. (Ben bir burna sahibim.)

Ünitenin kelimelerini öğrenelim:
 • head (baş, kafa)
 • mouth (ağız)
 • nose (burun) 
 • eye (göz)
 • ear (kulak)
 • hand (el)
 • knee (diz) 
 • finger (parmak)
 • toe (ayak parmağı)
 • leg (bacak)
 • foot (ayak)
 • arm (kol)
 • body (vucut)
 • shoulder (omuz);
 • chest (göğüs) 
 • lip (dudak)
 • elbow (dirsek) 
 • neck (boyun)
 • hair (saç) 
 • stomach (mide)
Bazı derste öğreneceğim bazı önemli sıfatlar:
 • long (uzun) 
 • short (kısa)
 • young (uzun)
 • old (kısa)
 • small (küçük) 
 • big (büyük)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski