2. sınıf 6. Ünite

2. sınıf 6.  Ünite

Sürekli ve sık sık yaptığımız, bazen yaptığımız, arada bir rutin olarak yaptığımız hareketler anlatılırken kullanılır. Buna Geniş Zaman diyoruz.
 • I skip a rope. (Ben ip atlarım.)
 • I play the guitar. (Ben gitar çalarım.)
 • I swing. (Ben salıncakta sallanırım.)
 • I play leapfrog. (Ben birdirbir oynarım.)
 • I play hide and seek. (Ben saklambaç oynarım.)
 • I ride a bicycle. (Ben bisiklet binerim.)
 • I sing. (Ben şarkı söylerim.)
 • I walk to school. (Ben okula yürürüm.)
Hareket hangi sıklıkla yapılıyorsa always (daima), sometimes (bazen), often (sık sık) kelimeleri ile belirtilir.
 • I sometimes sing. (Ben bazen şarkı söylerim.)
 • I sometimes play football. (Ben bazen futbol oynarım.)
 • I always walk. (Ben daima yürürüm.)
 • I always run. (Ben daima koşarım.)
 • I often jump. (Ben sık sık zıplarım.)
 • I often play basketball. (Ben sık sık basketbol oynarım.)
Bir şeyin yapılıp yapılmadığını karşıkızdaki insana sormak için ‘Do you ……… ?’ kalıbı kullanılır.
 • Do you walk to home? (Sen eve yürür müsün?)
 • Do you play hide and seek? (Sen saklambaç oynar mısın?)
 • Do you skip a rope? (Sen ip atlar mısın?)
 • Do you play volleyball? (Sen voleybol oynar mısın?)
 • Do you play bowling? (Sen bowling oynar mısın?)
 • Do you sometimes sing? (Sen bazen şarkı söyler misin?)
 • Do you climb a tree? (Sen ağaca tırmanır mısın?)
 • Do you dance? (Sen dans eder misin?)
 • Do you often run? (Sık sık koşar mısın?)
Sorulan hareketi yapıyorsanız, Yes, I do. şeklinde kısa cevap verirsiniz. Burada size sorulan soruya verilen cevap aslında kısaca evet yaparım anlamını verir.
 • Do you swing? (Sen salıncakta sallanır mısın?)
 • Yes, I do. (Evet, ben salıncakta sallanırım.)
 • Do you run? (Sen koşar mısın?)
 • Yes, I do. (Evet, ben koşarım.)
Sorulan hareketi yapamıyorsanız, No, I don’t. şeklinde kısa cevap verirsiniz. Buradaki anlamı da kısaca hayır, yapmam demektir.
 • Do you dance? (Sen dans eder misin?)
 • No, I don’t. (Hayır, ben dans etmem.)
 • Do you play hide and seek? (Sen saklambaç oynar mısın?)
 • No, I don’t. (Hayır, ben saklambaç oynamam.)
‘I like / love ……. .’ kalıbını da yapmaktan hoşlandığımız veya yapmayı sevdiğimiz bir bir şeyi ifade etmek için kullanırız
 • I like fruit. (Ben meyve severim.)
 • I like hide and seek. (Ben saklambaç severim.)
 • I like summers. (Ben yazları severim.)
 • I like tennis. (Ben tenis severim.)
 • I love ice cream. (Ben dondurmayı severim.)
 • I love the Internet. (Ben internet severim.)
 • I love my school. (Ben okulumu severim.)
 • I love asketball. (Ben basketbol severim.)
‘I don’t like / dislike …….. .’ kalıbı ile sevmediğimiz bir bir şey belirtilir.
 • I don’t like films. (Ben filmleri sevmem.)
 • I don’t like seesaw. (Ben tahterevalli sevmem.)
 • I don’t like football. (Ben futbol sevmem.)
 • I dislike golf. (Ben golf sevmem.)
 • I dislike tennis. (Ben tenis sevmem.)
 • I dislike hide and seek. (Ben saklambaç sevmem.)
Do you like / love …….. ? Soru kalıbı ile bir şeyi sevip vermediğiniz sorulur.
 • Do you like football? (Sen futbol sever misin?)
 • Do you like the Internet? (Sen internet sever misin?)
 • Do you like films? (Sen filmleri sever misin?)
 • Do you like hide and seek? (Sen saklambaç sever misin?)
Birlikte bir hareketin yapılmasını önermek için ‘Let’s ………… !’ kalıbı kullanılır. Let’s ve arkasından yalın bir fill kullanılırak cümle oluşturulur. 
 • Let’s ride a bicycle! (Bisitlete binelim!)
 • Let’s climb a tree! (Ağaca tırmanalım!)
 • Let’s sing! (Şarkı söyleyelim!)
 • Let’s play football! (Futbol oynayalım!)
 • Let’s skip a rope! (İp atlayalım!)
 • Let’s fly a kite! (Uçurtma uçuralım!)
 • Let’s play hide and seek! (Saklambaç oynayalım!)
 • Let’s dance! (Dans edelim!)
Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • always (daima)
 • sometimes (bazen)
 • often (sık sık)
 • swim (yüzmek)
 • jog (yavaş koşmak, jogging yapmak)
 • skate (patenle kaymak)
 • run (koşmak)
 • sing (şarkı söylemek)
 • slide (kay(dır)mak)
 • swing (salıncakta sallanmak)
 • walk (yürümek)
 • go (gitmek)
 • Jump (sıçramak, zıplamak)
 • dance (dans etmek)
 • skip a rope (ip atlamak)
 • fly a kite (uçurtma uçurmak)
 • play (oynamak; çalmak -bir müzik aletini )
 • play football (futbol oynamak)
 • play the piano (piyano çalmak)
 • play basketball (basketbol oynamak)
 • play the guitar (gitar çalmak)
 • play volleyball (voleybol oynamak)
 • ride a bicycle (bisiklete binmek)
 • climb a tree (ağaca tırmanmak)
 • play leapfrog (birdirbir oynamak)
 • play tennis (tenis oynamak)
 • play table tennis (masa tenisi oynamak)
 • play golf (golf oynamak)
 • play hide and seek (saklambaç oynamak)
 • play hopscotch (seksek oynamak)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski