2. Sınıf 4. Ünite

2. Sınıf 4. Ünite

Numbers (Sayılar)

Bu ünitesinde, 1-12 arası sayıları, tekil ve çoğul nesneleri öğreneceğiz.
Konuya numbers (sayılar) ile başlayalım.
Zero (sıfır); one (bir); two (iki); three (üç); four (dört); five (beş); six (altı); seven (yedi); eight (sekiz); nine (dokuz); ten (on) eleven (onbir); twelve (oniki)


Bu ünitedeki diğer kelimeler de şöyle: 
 • window (pencere)                                
 • door (kapı)
 • desk (sıra)                                             
 • board (yazı tahtası)
 • bag (çanta)                                           
 • book (kitap); 
 • crayon (pastel boya, renkil tebeşir)   
 • scissors (makas); 
 • glue (zamk, yapıştırıcı)                       
 • pencil (kurşun kalem)
 • waste basket (çöp kutusu)                
 • duster (yazı tahtası silgisi); 
 • table (masa)                                        
 • ruler (cetvel) 
 • red (kırmızı)                                          
 • green (yeşil)
 • blue (mavi)                                            
 • yellow (sarı)
Nesnenin tekil olduğunu belirtmek için önünde a, an veya one kullanıldığını daha önce öğrenmiştik. Örneklerle hatırlayalım.
 • A book (bir kitap).                          
 • A duster (bir silgi).
 • A pencil (bir kurşun kalem).         
 • An apple (bir elma).
 • An umbrella (bir şemsiye).           
 • An orange (bir portakal).
 • One book (bir kitap).                     
 • One apple (bir elma).
 • One pencil (bir kurşun kalem.)     
 • One chair (bir sandalye.)
Uzaktak, tekil olan bir nesneyi 'That is a / an .......... '. kalıbı ile gösteririz.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
 • That is a bag. (Şu bir çantadır.)
 • That is a book. (Şu bir kitaptır.)
 • That is a crayon. (Şu bir renkli tebeşirdir.)
 • That is an apple. (Şu bir elmadır.)
 • That is an umbrella. (Şu bir şemsiyedir.)
 • That is an orange. (Şu bir portakaldır.)
A / an, ve one; nesnenin bir tane (tekil) singular olduğunu gösterir.

Nesne çoğul ise, - yani birden çok ise – plural (çoğul haldedir) ve sonunda - s veya - es eklerinden birisi vardır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
 • One door – four doors (bir kapı – dört kapı),
 • One desk – two desks (bir sıra – iki sıra),
 • One bag – six bags (bir çanta – altı çanta),
 • One window – three windows (bir pencere – üç percere),
 • One board – five boards (bir yazı tahtası – beş yazı tahtası),
 • One book – six books (bir kitap – altı kitap) …
There is … / There are …..
Türkçedeki ‘vardır’ kelimesiyle ayni anlama gelmektedir.
Bir yerdeki tekil nesnenin, şeyin varlığı There is a / an ……. kalıbı ile gösterilir.
 • There is a crayon. (Bir renkli tebeşir var.)
 • There is a pencil. (Bir kurşun kalem var.)
 • There is an umbrella. (Bir şemsiye var.)
 • There is an apple. (Bir elma var.)
 • There is one board. (Bir yazı tahtası var.)
 • There is one book. (Bir kitap var.)
Bir yerdeki birden fazla nesnenin yani çoğul nesnelerin varlığı There are …… . kalıbı ile gösteririz.
 • There are two crayons. (İki (tane) renkli tebeşir var.)
 • There are three pencils. (Üç (tane) kurşun kalem var.)
 • There are three umbrellas. (Üç (tane) şemsiye var.)
 • There are four apples. (Dört (tane) elma var.)
 • There are two boards. (İki (tane) yazı tahtası var.)
 • There are ten books. (On (tane) kitap var.)
How many ........ ? (Kaç tane .........?) 
Bu kalıp ile nesne veya nesnelerin kaç tane olduğu öğrenilir. ‘How many’ den sonra daima çoğul bir isim kullanılır.
 • How many pencils are there? (Kaç tane kurşun kalem var?)
 • Three pencils. (Üç (tane) kurşun kalem var.)
 • How many umbrellas are there? (Kaç tane şemsiye var?)
 • There are three umbrellas. (Üç (tane) şemsiye var.)
 • How many apples are there? (Kaç tane elma var?)
 • Four apples. (Dört (tane) elma var.)
 • How many boards are there? (Kaç tane yazı tahtası var?)
 • There are two boards. (İki (tane) yazı tahtası var.)
 • How many boks are there? (Kaç tane kitap var?)
 • Ten books. (On tane kitap var.)
 • How many oranges are there? (Kaç tane portakal var?)
 • There are four. (Dört (tane) var)
Nesne veya nesnelerin nerede oldukları, in the classroom (sınıfın içinde), in your bag (çantanın içinde), on the table (masanın üzerinde) gibi yer bildiren eklerle belirtilir.
 • There are two crayons on the table. (Masanın üzerinde iki tane renkli tebeşir var.)
 • There are two boards in the classroom. (Sınıfın içinde iki yazı tahtası var.)
 • There are three apples in your bag. (Çantanda üç tane elma var.)
Kişinin yaşı, How old are you? (Kaç yaşındasın?) sorusu ile öğrenilir.
Cevapta ise 'I am ........ . ' yapısı kullanılır.
 • How old are you? (Kaç yaşındasın?)
 • I am seven. (Yedi yaşındayım.)
 • How old are you? (Kaç yaşındasın?)
 • I am ten. (On yaşındayım.)
 • How old are you? (Kaç yaşındasın?)
 • I am five. (Beş yaşındayım.)
Kişinin telefon numarası, What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?) sorusu ile öğrenilir. Cevapta ise It is ........ . kalıbı kullanılır.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)
(610 24 58) It is six – one – zero – two – four – five – eight.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)
(934 86 72) It is nine – three – four – eight – six – seven – two.

What is your telephone number? (Senin telefon numaran ne?)
(923 45 87) It is nine – two – three – four – five – eight - seven.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski