2. Sınıf 10. Ünite

2. Sınıf  10. Ünite

That: Şu / Those: Şunlar

That is ...... . / Those are ...... .
Uzaktaki tekil nesne, hayvan, vb. That is .......... . kalıbı ile gösterilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • That is a lion. (O (Şu) bir arslan.)
 • That is an elephant. (O (Şu) bir fil.)
 • That is a monkey. (O (Şu) bir maymun.)
 • That is a crocodile. (O (Şu) bir timsah.)
Uzaktaki çoğul nesne, hayvan, vb. Those are ......... . kalıbı ile gösterilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Those are lions. (Şunlar aslanlar.)
 • Those are elephants. (Şunlar filler.) 
 • Those are monkeys. (Şunlar maymunlar.)
 • Those are crocodiles. (Şunlar timsahlar.)

Like ....... . / Don't / Doesn't like ..........
Like
ile sevilen / beğenilen nesne veya eylem anlatılır. Don't / Doesn't like ile beğenilmeyen nesne veya eylem anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I like hippos, but I don't like crocodiles. (Ben hipopotamları severim, fakat timsahları sevmem.)
 • I like monkeys, but I don't like snakes. (Ben maymunları severim, fakat yılanları sevmem.)
 • I like fish, but I don't like whales. (Ben balıkları severim, fakat balinaları sevmem.)
 • I like cats, but I don't like mice. (Ben kedileri severim, fakat fareleri sevmem.)
Can
Bu yapı ile kolay yapılabilen veya yetenekle - zorlanmadan - başarılan eylem anlatılır. Can; bütün öznelerle kullanılır. Fiil yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.
 • I can swim. (Ben yüzebilirim.)
 • I can run.  (Ben koşabilirim.)
 • I can walk.  (Ben yürüyebilirim.)
 • I can speak English.  (Ben İngilizce konuşabilirim.)
 • I can cook very well.  (Ben çok iyi yemek pişiririm
Hayvanların -kolayca, zorlanmadan - yapabildiği eylemleri de anlatalım. Örnekleri inceleyiniz.
 • A cat can climb the trees. (Kedi ağaca tırmanabilir.)
 • A dog can bark. (Köpek havlayabilir.)
 • A rabbit can run very fast. (Tavşan çok hızlı koşabilir.
 • A bir can fly.  (Kuş uçabilir.)
 • A crocodile can swim. (Timsah yüzebilir.)
 • A kangaroo can jump. (Kanguru sıçrayabilir.)
 • A horse can run. (At koşabilir.)
 • A fish can swim. (Balık yüzebilir.)
 • A bird can sing. (Kuş ötebilir.)
 • An elephant can walk. (Fil yürüyebilir.)
 • A monkey can swing. (Maymun sallanabilir.)
 • A parrot can talk. (Papağan konuşabilir.)
Can't
Yapılamayan eylem(ler) Can't ile anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • A cow can't fly. (İnek uçamaz.)
 • A fish can't walk. (Balık yürüyemez.)
 • A tiger can't swing. (Kaplan sallanamaz.)
 • A horse can't climb the trees. (At ağaca tırmanamaz.)
 • A monkey can't speak. (Maymun konuşamaz.)
But
Olumlu ve olumsuz eylemleri birbirine bağlar. Örnekleri inceleyiniz.
 • An elephant can walk, but it can't fly. (Fil yürüyebilir, fakat uçamaz.)
 • A cow can run, but it can't swing. (İnek koşabilir, fakat sallanamaz.)
 • A snake can creep, but it can't walk. (Yılan sürünebilir, fakat yürüyemez.)
 • A fish can swim, but it can't walk. (Balık yüzebilir, fakat yürüyemez.)
 • A tiger can hunt, but it can't fish. (Kaplan avlanabilir, fakat balık tutamaz.)
Can you…….. like a / an ……….. ?
Bir hayvanın yapabildiği eylemi (senin) yapıp yapamadığın bu yapı ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Can you walk like an elephant? (Sen bir fil gibi yürüyebilir misin?)
 • Yes, I can walk like an elephant. (Evet, ben bir fil gibi yürüyebilirim.)
 • Can you swim like a fish? (Sen bir balık gibi yüzebilir misin?)
 • Yes, I can swim like a fish. (Evet, ben bir balık gibi yüzebilirim.)
 • Can you fly like a bird? (Sen bir kuş gibi uçabilir misiniz?)
 • No, I can't fly like a bird. (Hayır, bir kuş gibi uçamam.)
 • Can you jump like a rabbit? (Sen tavşan gibi zıplayabilir misin?)
 • Yes, I can jump like a rabbit. (Evet, ben bir tavşan ggibi zıplayabilirim.)
 • Can you swing like a monkey? (Sen bir maymun gibi sallanabilir misin?)
 • No, I can't swing like a monkey. (Hayır, ben bir maymun gibi sallanabilirim.
What can …….. do?
Öznenin ne yapma yeteneğinde olduğu yukarıdaki soru kalıbı ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What can a fish do? (Balık ne yapabilir?)
 • A fish can swim. (Balık yüzebilir.)
 • What can a bird do? (Kuş ne yapabilir?)
 • A bird can fly. (Kuş uçabilir.)

Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • goat : keçi 
 • horse : at
 • sheep : koyun(lar)
 • rabbit : tavşan
 • cow : inek 
 • chicken : tavuk, piliç
 • donkey : eşek
 • duck : ördek
 • lion : aslan 
 • elephant : fil
 • snake : yılan 
 • hippo : hipopotam
 • zebra : zebra 
 • bird : kuş
 • monkey : maymun 
 • kangaroo : kanguru
 • tiger : kaplan 
 • giraffe : zürafa
 • parrot : papagan 
 • crocodile : timsah

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski