How much & How many

1. "How many" sayılabilir çoğul isimlerle kullanılır. Türkçe karşılığı "kaç tane" anlamındadır. How many (kaç tane) soru kelimesi, sayılabilen nesnenin kaç tane olduğunu sorar.

How many + plural noun ..... 
 • How many students ...
 • How many chairs ....
 • How many books ....

Örnek Cümleler:
 • How many packets of biscuits have you got? 
 • (Kaç paket bisküviye sahipsin?)
 • I have got three packets of biscuits. 
 • (Üç paket bisküviye sahibim.)
 • How many books are there on the table?
 • (Masanın üzerinde kaç tane kitap var?)
 • There are ten books on the table. 
 • (Masanın üzerinde on tane kitap var.)
 • How many teachers are there in your school? 
 • (Okulunuzda kaç tane öğretmen var?)
 • There are twenty five teachers in our school?
 • (Okulumuzda yirmi beş tane öğretmen var)

2. "How much" sayılamayan isimlerle kullanılır. Türkçe karşılığı "ne kadar" anlamındadır. How much (ne kadar) soru kelimesi, sayılamayan nesnenin ne kadar olduğunu sorar.

How much + uncountable noun .....
 • How much sugar 
 • How much coffee 
 • How much money 
Örnek Cümleler:
 • How much milk is there in the bottle? 
 • (Şişenin içinde ne kadar süt var?)
 • There is some milk in the bottle. 
 • (Şişenin içinde biraz süt var.)
 • How much cake do you want? 
 • (Ne kadar kek istiyorsun?)
 • I want a piece of cake. 
 • (Bir parça kek yemek istiyorum.)
 • How much salt do you need for your soup? 
 • (Çorban için ne kadar tuza ihtiyaç duyarsın?)
 • I need a pinch of salt for my soup.
 • (Çorbam için bir tutam tuza ihtiyaç duyarım.)

3. How much ayni zamanda bir şeyin fiyatını sormak içinde kullanılır.
 • How much is that umbrella?
 • (Şu şemsiyenin fiyatı ne kadar?)
 • It is 20 TL.
 • (Onun 20 liradır.)
 • How much are these pencils?
 • (Bu kalelerin fiyatı ne kadar)
 • They are 1 lira each.
 • (Her biri bir lira.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski